Locaties

Locatiekaartje DGG

De Dag van de Groninger Geschiedenis special speelt zich grotendeels af op Cascadeplein 4.

LET OP: De rondleiding in het Groninger Museum start stipt op het genoemde tijdstip bij de DGG-vlag in de hal van het Groninger Museum.