MGG

Groninger Archieven, Museum aan de A en Historische vereniging Stad en Lande organiseren in oktober de Maand van de Groninger Geschiedenis.

In vier historische cafés worden verschillende eurekamomenten uit de Groninger geschiedenis verkend en onder de loep genomen. We brengen een ode aan de wetenschappers en denkers die ondenkbare vragen durfden te stellen en aan de vrije geesten die het onmogelijke mogelijk maakten. Elk historisch café bestaat uit een hoofdlezing en minilezingen.

Eureka!

Innovatie is van alle tijden. Daarom schijnen we deze oktobermaand het licht op de makers van de vooruitgang, de architecten van de wereld van morgen. Aan de alfa’s en de bèta’s, de boekenwurmen en de avonturiers. Sommigen worden wereldberoemd. Velen blijven onbekend. Deze vernieuwers brengen oplossingen en hoop, maar ligt ook onder vuur. Ons programma sluit aan bij het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis: Eureka!