Win de Esther Koopspenning, erfgoed educatieprijs

De Groninger cultuurhistorische vereniging Stad en Lande reikt op 17 oktober 2020 de eerste Esther Koopspenning uit. Met de Esther Koopspenning wil Stad en Lande de ontwikkeling van educatieve erfgoedprojecten in Groningen stimuleren. Organisaties of onderwijsinstellingen met een bestaand educatieprogramma kunnen de prijs winnen, de Esther Koopspenning en € 2.000,-. Het geld kan ook gebruikt worden om nieuwe projecten te ontwikkelen. Naast organisaties kunnen ook docenten, erfgoedjuffen en -meesters en zzp’ers in het onderwijs een project indienen. De projecten moeten bedoeld zijn voor het primair of voortgezet onderwijs en gericht zijn op de regionale geschiedenis.

Heeft u een passend educatief erfgoedproject? Stuur deze vóór 1 oktober naar info@verenigingstadenlande.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dineke van der Wal of Eddy de Jonge: 050 5992000 (Groninger Archieven).

Esther Koops (1968-2017) was een gedreven lerares geschiedenis, bedenker van diverse erfgoedprojecten voor het onderwijs in Groningen en bestuurslid van de vereniging Stad en Lande.

Meer nieuws