Zij, hij en ik

voorstelling

zaterdag 12 oktober 2019
13:45 - 14:15 uur 16:15 - 16:45 uur

Cascadeplein 10 Restaurant

Het optreden van Aafke Steenhuis gaat over het leven van haar moeder Elisabeth Steenhuis-Roelfs, die in 1920 in Delfzijl werd geboren en eind vorig jaar overleed. Aafkes moeder kon prachtig vertellen over de dingen die zij meemaakte. Het dagelijkse leven in Delfzijl in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw kon zij heel gedetailleerd en levendig oproepen. Omdat Aafke haar gedurende tien jaar steeds kort interviewde – om de week paste haar moeder op woensdag op de kinderen – heeft ze een schat aan verhalen.

Na haar dood welden er onontkoombaar dagelijks, en ook ’s nachts, Groningse woorden en dichtregels op in de taal van Delfzijl, de taal die thuis altijd werd gesproken. Naast het bed lagen altijd een papier en potlood om die woorden te noteren. Die regels vormden zich tot Groningse gedichten: over moeders jeugd in Delfzijl, haar werk als dienstmeisje voor de morgenuren, de liedjes die ze zong, haar leven in het stijve dorp Zuidhorn met zijn standsverschillen, haar ouderdom.

Ook gaan de gedichten over Aafkes eigen jeugd: fietsen met de avonturenclub, zwemmen in het Van Starkenborghkanaal, de strontkar die wekelijks de wc-emmer kwam halen. De gedichten zijn verzameld in de dichtbundel Mien moeke, uitgegeven door Philip Elchers. De tekeningen uit de bundel worden tijdens het optreden getoond op een scherm. De man van Aafke, Jan Joost Teunissen, begeleidt haar met eigen gitaarcomposities, zoals over de Eems en het Lot.

Op 12 oktober kunt u vanaf 10.30 uur bij de stand buiten naast de voordeur van Cascadeplein 4 zien of er nog kaarten beschikbaar zijn voor deze voorstelling.

Meer activiteiten