Vrouwen met pen en penseel

lezing

zaterdag 12 oktober 2019
13:30 - 14:00 uur 14:15 - 14:45 uur

Cascadeplein 6 Zaal Korenbeurs, zaal Martinitoren

Bij middeleeuwse boekenproductie denken we al snel aan monnikenwerk, maar in de Groninger kloosters lijken eerst en vooral vrouwelijke religieuzen als schrijver en decorator actief te zijn geweest. Remi van Schaïk vertelt over vrouwen met pen en penseel in Groninger nonnenkloosters.

Van ruim negentig handschriften, merendeels buiten Groningen bewaard en verstrooid geraakt over zo ongeveer de halve wereld, staat inmiddels vast dat er een link is met kloosters uit de provincie Groningen. Gedecoreerde handschriften zijn bijna allemaal in benedictijnerkloosters vervaardigd. De kloosters Selwerd en Thesinge nemen het leeuwendeel voor hun rekening en zijn herkenbare productiecentra, waaruit tientallen handschriften bekend zijn. Het klooster van Feldwerd heeft een vijftal handschriften vervaardigd. Een uitzondering vormt het Johannieterklooster Warffum met één fraai handschrift. De productieperiode concentreert zich in alle gevallen van ca. 1470 tot ca. 1530.

Dr. Remi van Schaïk studeerde Geschiedenis in Nijmegen en Gent. Vervolgens was hij docent Middeleeuwse Geschiedenis en Handschriftenkunde (1995-2015) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert onder meer over lokale en regionale geschiedenis tijdens de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.

Meer activiteiten