Het Gelders Archief: een onlinedienstverlener

Symposium

1 oktober 14:45 - 15:05 uur

Digitaal

Door Fred van Kan

Sinds 2013 ligt de focus van het Gelders Archief op onlinedienstverlening. De website is vernieuwd, de belangrijkste genealogische bronnen zijn gedigitaliseerd, scanning-on-demand werd ingevoerd en vrijwilligersprojecten zijn omgevormd tot onlineprojecten.

In deze tijd van corona blijkt deze focus uitstekend aan te sluiten bij de mogelijkheden van het ‘nieuwe normaal’ en bij de wensen van het publiek.

Dr. Fred van Kan is historicus. Sinds 1991 is hij werkzaam in de archiefsector, momenteel als algemeen directeur van het Gelders Archief in Arnhem. Van 2006-2014 was hij voorzitter van de Kon. Vereniging van Archivarissen in Nederland.

Deze lezing is onderdeel van het online symposium Vertel ErfGoed.

Meer activiteiten