Hergebruik van herinneringen

Symposium

1 oktober 14:45 - 15:05 uur

Digitaal

Door Antonia Rehnen

Door archiefbeeldmateriaal op artistieke waarde te selecteren, creëert Antonia Rehnen een speeltuin met oneindig veel mogelijkheden. Met een associatieve benadering maakt zij kunst waar oud en nieuw gedachtegoed met elkaar combineren.

Toen een film of foto werd gemaakt, kreeg het eigen waarde door de intenties van de maker. Rehnen plaatst het in een andere context, waardoor het beeld een nieuwe betekenis en een nieuw leven krijgt.

“Ik knip in een stukje geschiedenis, leen fragmenten, maar het geheel blijft bestaan in de archieven. Ik kan de geschiedenis niet veranderen door deze werkwijze, wel kan ik er iets aan toevoegen. Ik open een deur die niet van deze wereld is, maar die er wel ooit was.”

Antonia Rehnen improviseert op het terrein van verbeelding en tastbare structuren. Door stop-motion animatie, digitale media en analoge technieken samen te voegen, maakt Rehnen collages, films en kunstenaarsboeken in haar unieke stijl. Ze visualiseert haar ‘gedachtestromen’ als startpunt voor de wereld die ze bouwt.

Deze lezing is onderdeel van het online symposium Vertel ErfGoed.

Meer activiteiten