Sporen Helperlinie

lezing

zaterdag 12 oktober 2019
15:00 - 15:30 uur 15:45 - 16:15 uur

Cascadeplein 6 Zaal Korenbeurs, zaal Martinitoren

Ooit was Groningen één van de belangrijkste vestingsteden van Nederland met imposante stadswallen en ten zuiden van de stad de Helperlinie. Van deze verdedigingswerken is vrijwel niets bewaard gebleven. Wel werden eerder dit jaar restanten van de Linie teruggevonden bij graafwerkzaamheden. Weerstandsmetingen laten zien dat er meer stukken muurwerk op enige diepte bewaard zijn gebleven.

De meest westelijke sporen van de Helperlinie liggen ten noorden van de zonneweide van de Papiermolen, terwijl de meest oostelijke sporen opgetekend zijn in het wijkje de Linie. Ook de zuidelijke heuvels in het Sterrebos maken deel uit van het vestingwerk.

Froukje Veenman studeerde archeologie aan de universiteit van Groningen, promoveerde op landschapsreconstructie aan de VU en werkte achtereenvolgens in provincie Fryslân en de stad Groningen als beleids- en gemeentelijk archeoloog

Meer activiteiten