I took your name

muziek

zaterdag 13 oktober 2018
14:45 - 15:00 uur

Cascadeplein 4 Centrale hal

I took your name (Chris van der Ploeg) treedt op met compassie.

Muziek was altijd al een muzikale uitlaatklep, sinds ik ben gaan zingen, is het dat in tekstueel opzicht ook geworden. In mijn teksten verweef ik flarden uit mijn persoonlijke werkelijkheid met die van de buitenwereld. Eigenlijk alles wat me bezighoudt, verwerk ik op deze manier, zo ook de mijnbouwproblematiek in Groningen. Ik hou me voor wat betreft dit onderwerp vooral bezig met waarheidsvinding, het tonen van compassie en het vinden van een oplossing. Het is geen eenvoudig te duiden onderwerp, maar dat het voor veel mensen een ingrijpend probleem is moge duidelijk zijn.

Na jaren als gitarist deel uitgemaakt te hebben van de band Audiotransparent begon Chris van der Ploeg in 2011 met I Took Your Name.

Meer activiteiten