Friesland en Groningen in het Rampjaar 1672: brothers in arms?

Lezing

14:30 - 15:00 uur 16:00 - 16:30 uur

Cascadeplein 4 Rabenhauptzaal

De oorlogshandelingen in de provincies Groningen en Friesland in 1672 en 1673 hadden een nauwe relatie met elkaar. Bert Looper vertelt in deze lezing hoe de Groningse ontwikkelingen de situatie in Friesland beïnvloedde en omgekeerd. Was er sprake van overleg tussen de beide gewesten en coördinatie van de verdediging? En hoe werd propaganda ingezet om de slinkende positie van de machthebbers te versterken?

Zowel het 17e-eeuwse Groningen als Friesland waren onderdeel van het grote gebied van de ‘Friese Landen’, waar het gezag van een graaf, hertog of koning ontbrak. De landen namen zelf de macht in handen. Ook wel bekend als de periode van de ‘Friese Vrijheid’. Fungeerde de middeleeuwse Friese Vrijheid wellicht als inspiratiebron voor politiek en maatschappij?

Bert Looper studeerde Middeleeuwse Geschiedenis in Groningen en was van 2007 tot 2021 directeur van Tresoar, Fries historisch en letterkundig centrum. Hij publiceert over Friese geschiedenis, design en kunst.

De reserveringen via de website zijn gesloten. Je kunt ter plekke vragen of er nog ruimte is in de zaal.

Meer activiteiten