Etta Palm

lezing

zaterdag 12 oktober 2019
13:30 - 14:00 uur 14:15 - 14:45 uur

Cascadeplein 6 Zaal Martinitoren, zaal Korenbeurs

Etta Palm is internationaal misschien wel de bekendste Groninger, zonder dat wij het zelf weten. Daarom laten wij haar herleven op de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Etta Palm, geboren in de Poelestraat in hartje Groningen, woont in Parijs als op 14 juli 1789 de Franse Revolutie losbarst. Ze is een stukje in de veertig en ze neemt met veel belangstelling kennis van de nieuwe sfeer en het nieuwe denken. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. “Hé,” denken Etta en enkele andere vrouwen, “gelijkheid…!”

Maar als in de politieke club die ze bezoekt een spreker de positie van vrouwen behandelt, wordt er in de ongeïnteresseerde zaal doorheen gepraat. Vanaf het balkon zegt ze er wat van. Iedereen schrikt: een vrouwenstem in een politieke club!

Een maand later benadert ze het presidium van de club met een stapeltje papier in handen. Ze wil een redevoering houden. Nou moet het niet doller worden! Er wordt koortsachtig overlegd en als compromis leest een van de secretarissen van de club haar verhaal voor op 30 december 1790.

De rede gaat over gelijkheid van de seksen. Het levert haar de titel Nederlands Eerste Feministe op, maar ook een stamp ellende. Terug in Nederland wordt ze namelijk vervolgd en opgesloten. “Hoe duur is haar de afwijking te staan gekomen, van die betoverende zagtaartigheid, ondergeschiktheid, en schroomvalligheid, welke het Vrouwelijke Karakter behooren te kenschetsen!”

Wil Schackmann. Foto: Fjodor Buis

Wil Schackmann was van 1970 tot en met 1986 werkzaam in diverse beroepen, waaronder eigenaar zeefdrukkerij, hulpverlener bij JAC-Amsterdam, pers- en publiciteitsfunctionaris binnen het welzijnswerk en dagbladjournalist/redacteur. Sinds 1987 is hij schrijver en schreef onder andere vijf boeken over de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen.

Meer activiteiten