1609 Staakt het vuren

voorstelling

zaterdag 13 oktober 2018
11:45 - 12:15 uur 13:45 - 14:15 uur 15:45 - 16:15 uur

Cascadeplein 10 Restaurant

In het herdenkingsjaar van de Tachtigjarige Oorlog speelt Theatergroep Aluin de voorstelling 1609 Staakt het vuren. Een scene uit deze meeslepende geschiedenisthriller is te zien op de Dag van de Groninger Geschiedenis.

De voorstelling, historisch correct voor zo’n 83,7%, gaat over de helden van de opstand tegen Spanje: legerleider Maurits van Nassau en staatsman Johan van Oldenbarnevelt. In 1609 is het vrede. Of eigenlijk is het een wapenstilstand tot 1621. En dat is natuurlijk niet het meest sexy onderwerp voor een voorstelling. Maar voor een land dat z’n identiteit uit een dappere opstand haalt, is vrede een veel te grote opgave.

Speciaal op deze dag geeft het personage Gerard Both, een fictief historicus uit de voorstelling (losjes gebaseerd op P.C. Hooft), en mini-lezing uit zijn memoires over de rol van Groningen in deze periode. Wat deden de Groningers in de Tachtigjarige Oorlog? Had de provincie een aandeel in de Staten-Generaal? En welke positie nam de provincie in bij het conflict tussen Maurits van Nassau en Johan van Oldenbarnevelt?

Theatergroep Aluin

Met veel humor, enthousiasme en verbazing brengen de jonge acteurs van Aluin de geschiedenis tot leven. De voorstelling, historisch correct voor zo’n 83,7%, geeft een frisse kijk op één van de prachtige verhalen die de Nederlandse geschiedenis rijk is.
Theatergroep Aluin maakt teksttoneel met veel humor en dynamiek voor een breed publiek. De oersterke verhalen zijn altijd gebaseerd op grote verhalen over het menselijk tekort. Omdat hoogmoed en jaloezie, verliefdheid en machtswellust zowel dieptragisch als hilarisch kunnen zijn en nog vaker een verwarrende combinatie van beide.

Aanmelden voor deze voorstelling is mogelijk vanaf 5 oktober.

Meer activiteiten