Op pad door de geschiedenis van Groningen

Op deze dag voeren onze gidsen u langs de opstandige geschiedenis van Groningen.

De verzetswandeling voert u langs verschillende plaatsen die met het verzet in de stad Groningen te maken hebben. Ook gaan er stadswandelingen door het stationsgebied, waar het u het verhaal hoort over de opstandige buurt rondom de Davidstraat. De stadswandeling door de Grunobuurt laat zien wat er is veranderd, maar geeft u ook een beeld van wat er overgebleven is uit vroeger tijden.

Tijdens de depotrondleidingen kunt u kennismaken met ‘opstandige’ Groninger archiefstukken, oude landkaarten met verdwenen borgen, middeleeuwse oorkonden, het Provo-plakboek en meer.

En tijdens de rondvaarten op de Emma hoort u een stukje stadsgeschiedenis vanaf het water.

Voor de volgende tours is aanmelden noodzakelijk, dat kan tot en met vrijdag 12 oktober:

Meer nieuws