Inzameling openbare Bekendmakingen uit de Tweede Wereldoorlog

Het begrip ‘bekendmaking’ / Bekanntmachung
Een oproep om zich te melden voor de Arbeitseinsatz.
Een bekendmaking van de invoering van een avondklok.
Een waarschuwing voor vergelding bij het plegen van sabotage.
Een bekendmaking van de voltrekking van de doodstraf op verzetsmensen.
Een oproep aan de bevolking om verdachte personen – ‘terroristen’ – op te sporen.

Bovenstaande voorbeelden vallen allemaal onder de categorie ‘bekendmakingen’, een algemeen gebruikt communicatiemiddel om een nieuwe wet of maatregel van de overheid bekend te maken aan de bevolking. Een bekendmaking stond gedrukt op een papieren aanplakbiljet, die werd opgehangen op aanplakborden en -zuilen. De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is op zoek naar meer – Groningse – bekendmakingen. Helpt u mee?

Inzamelmiddag

Graag komen we met u in contact. Kom langs op de inzamelmiddag op donderdag 21 oktober. Na een korte presentatie om 15.00 uur door het OVCG over bekendmakingen in oorlogstijd en het bijbehorende project volgt om 15.30 uur de inzameling van de bekendmakingen. De bekendmakingen kunnen zowel als schenking aan het OVCG worden gegeven, maar er is ook de mogelijkheid om de bekendmakingen tijdelijk in bruikleen te geven en te laten scannen op professionele wijze. U krijgt dan de fysieke bekendmakingen terug, inclusief de digitale scans ervan. De middag duurt van 15.00 tot 18.00 uur.

Gronings oorlogserfgoed

Het OVCG is een kleine erfgoedinstelling voor informatie en documentatie over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen. Het OVCG heeft ook een grote collectie van documenten en objecten uit de oorlogstijd. Zo omvat de collectie ook vele papieren posters met daarop een ‘openbare bekendmaking’.

Nieuw onderzoek naar bekendmakingen

Bekendmakingen zijn een vergeten bron. Ze zijn als subject nooit systematisch verzameld, getoond en bestudeerd. Daar wil het OVCG samen met de Groninger Archieven en Netwerk Oorlogsbronnen verandering in brengen. Door bekendmakingen als specifieke bron te verzamelen, te digitaliseren en in kaart te brengen op een website kunnen we nieuwe inzichten verkrijgen over de machtsverhoudingen tussen Nederlandse en Duitse bezettende autoriteiten. En wat de verstrekkende gevolgen van de vele nieuwe wetten en maatregelen waren voor de bevolking.

Het OVCG is op zoek naar meer bekendmakingen uit de provincie Groningen uit de periode voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1939-1946). Heeft u zelf bekendmakingen of kent u iemand die in het bezit ervan is? Of heeft u wellicht foto’s, documentatie of een dagboek met betrekking tot bekendmakingen?

Meer info

Voor meer informatie kunt u mailen naar Anke Jongste: a.jongste@groningerarchieven.nl (projectleider ‘De oorlog in bekendmakingen’, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen).

Meer nieuws