Dit is mien Laand wint Esther Koopspenning

De cultuurhistorische vereniging Stad en Lande reikte op zaterdag 17 oktober de allereerste Esther Koopspenning uit aan Dit is mien Laand van Tjerk Poppinga.

‘Door de kinderen in de traditie van De Ploeg hun eigen omgeving te laten schilderen, willen wij hen deelgenoot maken van dit voor Groningen belangrijk cultureel erfgoed.’ Dat is het doel van Dit is mien Laand, een onderwijsproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het project begon in 2018, het Ploegjaar, en is sindsdien op veel scholen uitgevoerd. De leerlingen krijgen eerst een inleidende les over De Ploeg van een erfgoedjuf of –meester. Vervolgens leren ze van een kunstenaar of kunstvakdocent hoe ze zelf een schilderij in de stijl van De Ploeg kunnen maken. Daarna gaan ze schilderen in het Groninger landschap en na afloop worden alle schilderijen tentoongesteld in een echte expositie.

Groningse context

De jury stond voor een moeilijke keuze: de twee genomineerde projecten zijn heel verschillend van aard. Dit is mien Laand is een bestaand project voor het basisonderwijs. Het andere genomineerde project, Groningse context, ingediend door Tim Huijgen en Arjen Zelders, is een plan voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van Gronings erfgoed leren de leerlingen een historische gebeurtenis niet alleen vanuit hun eigen tijd te bekijken, maar ook vanuit het gezichtspunt van de mensen die de gebeurtenis destijds meemaakten. Zo wil Groningse context voorbeelden uit Groningen gebruiken om middelbare scholieren de vaardigheid van contextualiseren bij te brengen.

Juryrapport

De jury koos voor Dit is mien Laand omdat het een project is ‘waarvan de uitvoering qua geestdrift, doorzettingsvermogen en ondernemingszin aansluit bij de passie die Esther ook toonde in haar werk’. De jury denkt dat de opbouw en het stramien van het educatieproject ook goed kunnen worden gebruikt voor andere Groninger onderwerpen en herdenkingsjaren. Lees het juryrapport terug op de website van Stad en Lande.

Esther Koopspenning

De Esther Koopspenning is een stimuleringsprijs voor de ontwikkeling en uitvoering van educatieprojecten rondom het Groninger erfgoed. Aan de penning is een geldbedrag van €2000,- verbonden. De prijs is genoemd naar Esther Koops (1968-2017), een gedreven lerares geschiedenis, bedenker van diverse erfgoedprojecten voor het onderwijs in Groningen en bestuurslid van de vereniging Stad en Lande.

De opname van de prijsuitreiking is hier terug te zien.

Meer nieuws